Kalkulace

Zpracování cenové kalkulace nebo-li nabídkového rozpočtu je bráno v mnoha ohledech jako samozřejmost, ale je potřeba si uvědomit, že i tato práce vyžaduje určitý čas a s touto činností jsou spojeny i určité náklady.

Aby byla cenová kalkulace na úrovni, musí být na úrovni i podklady podle kterých se při stanovení nabídky vychází – pokud se jedná o rekonstrukce, zde provádí zaměření naši pracovníci přímo na stavbě. Podklady musí být vždy adekvátní dle typu realizace (rekonstrukce střechy, novostavba, půdní vestavba atd.):

  •  řezy objektem
  •  technická zpráva
  •  půdorys podkroví
  •  pohledy
  •  skladby střešního pláště
  •  u novostaveb je potřeba kompletní projektová dokumentace zpracovaná odpovědným projektantem.

Zpracování cenové nabídky po předchozí domluvě a to v případě dodání kompletní dokumentace v tištěné nebo elektronické podobě (Excel, Word apod.). Zdarma!

Posouzení stavu střechy, návrh řešení a zpracování zprávy pro budoucí provádění rekonstrukce, půdní vestavby, opravy apod. Zdarma!

Zpracování nabídky s prohlídkou stavby spojenou se zaměřením a návrhem konkrétního řešení. Zdarma!

Před zpracováním nabídek preferujeme osobní jednání, kde si ujasníme řešení detailů, návrh vhodných postupů a výběr materiálů, případně zákazníkem očekávaný vzhled, standard a rozsah cenové nabídky. A to z toho důvodu, že veškerá očekávání zákazníka nejsou obvykle součástí projektové dokumentace. U rekonstrukcí a oprav nabízíme možnost posouzení stavu a zaměření včetně návrhu řešení pro účely nabídkového rozpočtu.

Kontaktní formulář

kalkulace